รู้หรือไม่ ติดกล้องหน้ารถยนต์ สามารถนำมาลดเบี้ยประกันได้ ‼️
5️⃣ ขั้นตอนขอลดเบี้ยประกันง่ายๆ มีดังนี้

1️⃣ ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560
– รถที่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันต้องเป็นรถที่ทำประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ครับ ถ้าสมัครประกันอุบัติเหตุก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560 แต่ในกรมธรรม์ระบุว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคมเป็นต้นไปก็สามารถขอส่วนลดได้ แต่ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอส่วนลด

2️⃣ ได้รับส่วนลดร้อยละ 5 – 10 ของเบี้ยประกันสุทธิ
– รถทุกคันส่วนลดเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ 5–10 ของเบี้ยประกันสุทธิ จะติดกล้องกี่ตัวก็ลดเท่ากัน

3️⃣ ต้องใช้กล้องสำหรับติดตั้งรถยนต์เท่านั้น
– กล้องที่ติดหน้ารถต้องเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้จริง ไม่จำกัดยี่ห้อ หรือราคาของกล้อง แต่ห้ามเป็นอุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นกล้อง เช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเลต โดยเด็ดขาด

4️⃣ แสดงหลักฐานการติดกล้องประกอบการทำประกัน
– ผู้ที่เอาส่วนลดเบี้ยประกันต้องแสดงหลักฐานการติดกล้องในรถโดยแนบเอกสารเป็นภาพถ่ายสำหรับออกเอกสารทำประกันเพื่อรับส่วนลด นอกจากนี้ต้องติดตั้งกล้องและเปิดใช้ตลอดจนครบสัญญา

5️⃣ บริษัทประกันภัยต้องให้ความร่วมมือ
– บริษัทประกันภัยต้องแสดงส่วนลดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หากบริษัทประกันภัยรายใดไม่ให้ส่วนลดจะถือว่าผิดกฎหมายครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: TQM