เมื่อนำรถเข้าใช้บริการ ” ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี “
ที่ศูนย์บริการ #นครินทร์ฮอนด้า
เลือกรับ ฟรี ‼️
✅ Gift Vocher มูลค่า 500 บาท หรือ
✅ Gift Voucher เคลือบสี ฟรี ‼️ ( 1 ครั้ง )
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด